Zvládnout teoretické i praktické aspekty tvorby netkaných textilií mechanickými způsoby. Používané materiály a příprava vlákenné suroviny. Tvorba vlákenné vrstvy a metody jejího zpevnění mechanickými, aerodynamickými i hydrodynamickými způsoby. Pochopit souvislosti mezi teorií a reálnými mechanickými vlastnostmi vlákenných struktur.