Cílem předmětu je navázat na základy lékařské fyziky, pochopení interakcí fyzikálních polí a hmoty s tkání, reakce organismu a tkání na působení fyzikálních silových polí. Studijní předmět bude řešit biologické děje v organizmu, osmotický tlak, transportní jevy, fyziku proudění krve v cévách. Molekulární vlastnosti plynů kapalin pro klinické aplikace, biofyzika buňky, jevy na membráně (transport, potenciál), šíření akčního potenciálu, aplikaci termodynamiky pro klinikou praxi.