Předmět je součástí základního modulu studijního obor Biomedicínské inženýrství. Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií a metodami statistiky používanými v biologických a medicínských oborech. Studenti se naučí vybrat vhodné způsoby řešení pro daný typ dat. Studenti si osvojí řešení vybraných statistických problémů.