Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Předmět seznamuje studenty s problematikou primární péče a je zaměřen na oblast komunitního ošetřovatelství. Seznamuje studenty s hodnocením pacientů/klientů v komunitě, aplikací ošetřovatelského procesu v podmínkách domácího a komunitního prostředí a s organizací služeb pro klienty v kontextu komunitní péče.