Předmět seznamuje se základy moderního managementu v oblasti materiálních a personálních zdrojů. Podrobně se zabývá problematikou organizace a řízení zdravotnických zařízení, marketingu zdravotnických služeb, personálního managementu, managementu kvality ve zdravotnictví.