Předmět seznamuje s modely pro zdravotnická zařízení, se zdravotnické prostředky, jejich výběrem, nákupem, instalací.