Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Zabývá se problematikou metodiky výzkum a aplikace praxe založené na důkazech v ošetřovatelství. Vede studenty ke kritickému vědeckému myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Seznamuje je se základními kroky výzkumného procesu, výběrem vhodných metod, orientačně se zpracováním a vyhodnocování výsledků. Zdůrazňuje, že ošetřovatelská praxe založená na důkazech je procesem, ve kterém je spojena nejlepší praxe se sesterskou odborností a pacientovými preferencemi, předurčujícími optimální péči.