Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Předpokládá aplikaci znalostí a dovedností získaných v ostatních ošetřovatelských a humanitních předmětech a určitou úroveň schopnosti kreativity. Vede studenty ke kritickému vědeckému myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Seznamuje je se základními kroky výzkumného procesu, výběrem vhodných metod, se zpracováním a vyhodnocováním výsledků.