Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Uvádí studenty do problematiky výchovy a vzdělávání, na kterém se budou po studiu ve specifických podmínkách své praxe podílet (při edukaci pacientů a jejich blízkých, ve zdravotní výchově obyvatel, při přípravě vzdělávacích akcí, v rámci vzdělávání zdravotnických pracovníků apod.). Hlavním cílem předmětu je, aby studenti porozuměli pedagogickým jevům a procesům v ošetřovatelské praxi a aby uměli pacienty účinně edukovat a dovedli na ně výchovně působit, a to s respektováním jejich vývojových i individuálních zvláštností.