Předmět je zařazen do celku ošetřovatelství v oblasti primární a terciární péče. Zaměřuje se na zdraví lidí v komunitě, rozvoj zdravotních a sociálních služeb v rámci komunitní péče. Zabývá se otázkou základní struktury domácí péče a odlišnostmi poskytování péče v domácím prostředí.