Předmět je součástí komplexu povinného studijního programu a seznamuje posluchače s přehledem systematické anatomie, je doplněn poznámkami z anatomie topografické, mikroskopické, funkční, vývojové a aplikované, a to v rozsahu potřebném pro studium navazujících preklinických předmětů (zejména fyziologie, patologické fyziologie a patologie). Tvoří rovněž teoretickou bázi předmětů klinických. Úspěšné zvládnutí předmětu je nezbytným předpokladem pro postgraduální výkon zdravotnické profese.