Student si osvojí poznatky ze soudního lékařství a bude seznámen se specifiky práce zdravotnického záchranáře ve válečných konfliktech.