Předmět je zařazen jako povinný předmět vědního základu. Je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který vytváří základy profesionálních znalostí a dovedností nelékařského zdravotnického pracovníka. Cílem studijního předmětu je seznámit studenty s adekvátními komunikativními dovednostmi. Studenti získají potřebné adekvátní komunikativní dovednosti nejen s nemocnými, jejich rodinnými příslušníky, ale i se spolupracovníky.