Předmět je zařazen jako povinný předmět vědního základu. Je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který vytváří základy profesionálních znalostí a dovedností nelékařských zdravotnických pracovníků. Cílem předmětu je seznámit studenty s adekvátními komunikativními dovednostmi.