Předmět seznamuje se základy latinské a řecké terminologie a odborné medicínské terminologie, která je základním požadavkem pro studium dalších odborných předmětů. Cílem předmětu je orientovat se v odborném medicínském textu a projevu. Studenti získají znalosti z latinské i řecké medicínské odborné terminologie a budou schopni porozumět odborným latinským medicínským textům v rámci lékařské dokumentace.