Předmět seznamuje studenty s přehledem a kategorizací prostředků zdravotnické techniky dle mezinárodních směrnic (direktiv EU) včetně české a mezinárodní terminologie, diagnostickými a terapeutickými přístroji či zařízeními a zařízením zdravotnických pracovišť, elektrickou bezpečností provozu zdravotnické techniky.