Cílem studijního předmětu je umožnit studentům orientaci v základní medicínské terminologii. Pomoc k pochopení lékařského hodnocení, provedení metodiky klinických vyšetření a objasnění klasifikace pro technicky zaměřený obor studia.