Cílem předmětu je naučit studenta pochopit a porozumět odborným termínům, odborným slovním spojením z oboru medicíny a některým nejčastějším diagnózám v lékařství.