Předmět seznamuje s klinickými stavy a onemocněními z oboru dermatovenerologie /postihujícími kůži, zevní pohlavní orgány/, oftalmologie /zrakový orgán, preventivní péči o zrak, zabránění vzniku vážného zrakového postižení/, ORL /sluchového orgánu, horních cest dýchacích, preventivní péči o sluch, zabránění vzniku vážného sluchového postižení/, stomatologie /dutina ústní, chrup a parodont, péče o dutinu ústní/. Obsah předmětu je zaměřen na získání základních informací o aktuálních problémech ve vybraných oborech v rozsahu nezbytném pro budoucí pracovníky v ošetřovatelství.