Student získá takové znalosti a prostorovou představivost, že bude schopen samostatné tvůrčí činnosti v této oblasti.