Předmět je součástí komplexu povinného studijního programu. Vyučován je v zimním semestru 1. ročníku, zakončen zápočtem a zkouškou. Podává posluchači přehled systematické anatomie, doplněný poznámkami z anatomie topografické, mikroskopické, funkční, vývojové a aplikované, a to v rozsahu potřebném pro studium navazujících předmětů preklinických (zejména fyziologie, patologické fyziologie a patologie). Tvoří rovněž teoretickou bázi předmětů klinických. Úspěšné zvládnutí předmětu je nezbytným předpokladem pro postgraduální výkon náročné zdravotnické profese.