V rámci semináře student zpracovává bakalářskou práci dle zadání bakalářské práce. Provede rešerši literatury a dalších zdrojů z domácích i zahraničních databází, s vedoucím bakalářské práce upřesňuje strukturu práce. V teoretické části stanovuje a analyzuje hlavní problémy, úkoly a zásadní pojmy zpracovávané v bakalářské práci. Student navrhuje případnou výzkumně-aplikační část bakalářské práce.