V rámci předmětu student zpracovává bakalářskou práci dle zadání bakalářské práce, zejména zpracovává výzkumnou část (včetně metodiky, analýzy získaných dat), diskuzi, návrh doporučení pro praxi, závěr a další náležitosti. Dále student bakalářskou práci kompletuje a připravuje obhajobu.