Předmět se skládá ze dvou celků biofyziky a radiologie. Seznamuje se základy biofyziky, jejího využití v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod.