Předmět seznamuje studenty, jakým způsobem používat relevantní informační zdroje a jakým způsobem se v informačních zdrojích orientovat. Dále se naučí vyhledávat relevantní zdroje pomocí nejrůznějších rešeršních technik i s využitím databází a dále se naučí tyto zdroje citovat.