Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek, který obsahuje problematiku integrovaného záchranné systému se specifikací na jeho kooperaci v rámci krizového managementu. Předmět seznamuje studenty s integrovaným záchranným řetězcem IZS, s kategoriemi zúčastněných zdravotnických pracovníků a se systémem jejich vzdělávání, se spoluprací s nezdravotnickými tísňovými službami. Informuje o mimořádných situacích a o roli medicíny katastrof, hromadných neštěstích. Zohledněno je i právní hledisko.