Klinická biochemie podává základní poznatky z oblasti klinické biochemie, na které navazují další oborové předměty z nelékařských zdravotnických oborů. Obsahem předmětu jsou informace o biochemické rovnováze vnitřního prostředí organismu, biochemických změnách v organismu při onemocněních. Dále podává základní informace o laboratorních vyšetřeních u metabolicky důležitých skupin onemocnění, metody a techniky odběru biologického materiálu.