Klinická farmakologie seznamuje se základními poznatky z oblasti klinické farmakologie, na které navazují další oborové předměty. Obsahem je obecná farmakologie, přehled lékových skupin používaných v lékařství včetně jejich indikací, kontraindikací, dávkování a vedlejších účinků.