Farmakologie seznamuje se základními poznatky z oblasti farmakologie. Je rozdělena na obecnou farmakologii (charakteristika oboru, definice léčiva, léků, názvy léčiv, lékové formy, čs. Lékopis, preskripce léků) a speciální farmakologii (přehled lékových skupin používaných v lékařství včetně jejich indikací, kontraindikací, dávkování a vedlejších účinků). Technická zařízení pro přípravu, aplikaci a využití léčiv.