Obecná a klinická farmakologie seznamuje se základními poznatky z oblasti obecné a klinické farmakologie, na které navazují další oborové předměty. Obsahem je obecná farmakologie, přehled lékových skupin používaných v lékařství včetně jejich indikací, kontraindikací, dávkování a vedlejších účinků a využití farmakologie v praxi, stejně tak ukazuje na provázanost s ostatními odbornými předměty, jako jsou morfologie a patologie.