Předmět seznamuje se základními poznatky z oblasti klinické hematologie. Podává informace o základních a speciálních vyšetřovacích metodách, bezpečnosti práce v klinické hematologii, organizaci klinických hematologických služeb. Seznamuje se základními principy transfúzního lékařství.