Předmět je zařazen jako povinný předmět vědního základu. Je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Vytváří základy profesionálních znalostí a dovedností při vykonávání zdravotnické profese. Naučí studenty potřebné adekvátní komunikativní dovednosti nejen s nemocnými, ale i se spolupracovníky.