Seznamuje studenty s teoretickým rámcem sociální komunikace, včetně komunikace ve zdravotnictví. Předmět je zaměřen na základy komunikace studentů a jejich přípravu na náročné komunikační situace. Student se v podmínkách modelové situace seznámí s postupy v komunikačně náročných situacích.