Předmět se zabývá klinickou psychologií. Seznamuje se základním vymezením klinické psychologie, dále se zabývá osobností, nemocí, jako náročnou životní situací.