Cílem předmětu je seznámit a naučit pracovat studenty se základními pojmy, principy, procesy a dovednostmi v oblasti managementu zdravotních služeb. Předmět seznamuje studenty s pojmy a legislativními východisky zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. a s principy moderního managementu v rovině obecné.