Předmět Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech 1-2 je koncipován jako teoreticko-praktický. Charakterizuje klinické stavy v chirurgických oborech z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s chirurgickým onemocněním dýchacího, zažívacího a kardiovaskulárního traktu, ledvin a močových cest, centrálního nervového systému aj. Poskytuje přehled specifik chirurgické ošetřovatelské péče u nemocných v chirurgických oborech, která je zaměřena na efektivní řešení ošetřovatelských problémů pacientů v rámci břišní a hrudní chirurgie, kardiochirurgie, neurochirurgie, v chirurgických oborech urologie, plastické chirurgie, cévní chirurgie, transplantologie a onkochirurgie aj.