Předmět je základní součástí komplexu teoreticko-praktických předmětů studijního plánu. Předmět Odborná praxe 2 umožňuje studentům aplikovat nabyté teoretické znalosti a praktické dovednosti v podmínkách klinických pracovišť získané studiem teoretických a teoreticko-praktických předmětů v učebnách a laboratořích. Cílem předmětu je osvojení a prohloubení vědomostí a dovedností nezbytných pro výkon nelékařského zdravotnického povolání Biomedicínský technik, především z hlediska odborného zdokonalení v oblasti biomedicínské a klinické techniky.