Předmět je základní součástí komplexu teoreticko-praktických předmětů studijního plánu. Předmět Odborná praxe 1 umožňuje studentům aplikovat nabyté teoretické znalosti a praktické dovednosti v podmínkách klinických pracovišť získané studiem teoretických a teoreticko-praktických předmětů v učebnách a laboratořích. Cílem předmětu je osvojení si vědomostí a dovedností nezbytných pro výkon nelékařského zdravotnického povolání Biomedicínský technik, především z hlediska odborného zdokonalení v oblasti biomedicínské a klinické techniky. Dále se studenti naučí samostatnosti, odpovědnosti a začlenění do zdravotnického týmu na klinickém pracovišti.