Předmět Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech 1-2 je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Rozšiřuje medicínské poznatky z oftalmologie, otorinolaryngologie, stomatologie a dermatovenerologie v návaznosti na ostatní klinické obory, dále seznamuje se specifiky ošetřovatelské péče. Charakterizuje klinické stavy v oftalmologii, otorinolaryngologii, stomatologii a dermatovenerologii z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněními, kterými se zabývají uvedené obory. Poskytuje přehled specifik ošetřovatelské péče u nemocných v oftalmologii, otorinolaryngologii, stomatologii a dermatovenerologii, která je zaměřena na efektivní řešení ošetřovatelských problémů pacientů v rámci uvedených oborů.