Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický předmět v systému společenských věd. Tvoří multidisciplinární charakter nelékařských zdravotnických oborů. Předmět studenty seznamuje s předmětem psychologie, vývojovými změnami v rámci jednotlivých psychických procesů. Dále studenty seznamuje s klinickou psychologií, prohlubuje poznatky důležité pro profesionální zvládnutí náročných situací v péči o individuální potřeby nemocných, handicapovaných a umírajících, a také zároveň zachování duševní rovnováhy osoby poskytující péči a pomoc.