Patologie seznamuje s poruchami funkce buněk, tkání, orgánových systémů, s poruchami vnitřního metabolismu, imunity a organismu jako celku. Na poznatky z patologie navazuje patologická fyziologie.