Cílem předmětu je seznámit studenty s patologickými odchylkami v lidském organizmu v kontextu s poznatky z anatomie a fyziologie. Předmět patologie se zaměřuje především na změny struktury buněk, tkání i orgánových systémů, včetně poruch vnitřního prostředí a metabolismu, imunity a organismu jako celku. Studenti se naučí definovat základní patologické změny v jednotlivých orgánových soustavách.