Předmět seznamuje studenty se zpracováním a vyhodnocováním nativních a evokovaných biosignálů používaných v klinické praxi v různých zdravotnických oborech. Praktická cvičení budou zaměřena na úlohu technika při zpracování elektrokardiogramu (EKG), Holterovského monitorování EKG, nitrosrdečních elektrokardiogramů a moderních mapovacích systémů pro léčbu arytmií, zobrazování srdce v echokardiografii, zpracování hemodynamických měření. Součástí cvičení budou praktické ukázky využití elektroencefalografie a elektromyografie.