Cílem předmětu je praktické seznámení studenta s běžnou lékařskou přístrojovou technikou, demonstrace zpracování a vyhodnocování biosignálů používaných v klinické praxi. Student získá náhled na obsluhu diagnostických přístrojů, úlohu biomedicínského technika při provádění rutinních kontrol a řešení nejčastějších poruchových stavů. Součástí předmětu jsou specializovaná technická témata z oblasti kardiologie zaměřené na úlohu technika u managementu dálkové monitorace, implantabilních systémů, Holterovského monitoringu.