Předmět navazuje na poznatky z anatomie a fyziologie. Seznamuje s poruchami stavby buněk, tkání, orgánů, poruchami vnitřního metabolismu, výživy, imunity, škodlivými fyzikálními, chemickými, mikrobiálními a parazitárními vlivy působícími na lidský organismus.