Cílem studijního předmětu je seznámit studenty s riziky, která aktivují IZS, s environmentálními riziky, se základními specifiky v poskytování první pomoci a v cíleném nasazení zdravotníků do záchranných akcí. Učí se použití improvizovaných i standardních zdravotnických pomůcek či prostředků zdravotnické techniky. Studenti budou schopni pochopit probíhající patofyziologické děje, zvládnou základní postupy první pomoci, naučí se hodnotit priority a na tomto základě budou schopni účinně jednat. Zvládnou principy třídění raněných a postižených. Při výuce i cvičeních je důraz kladen na péči o osoby v bezvědomí, neodkladnou resuscitaci dětí a dospělých, zástavu krvácení, první pomoc při popálení a poleptání, první pomoc při intoxikacích, úpalu i úžehu. Získají dovednosti při ošetřování zlomenin i poranění kloubů. Obsahem předmětu je i teoretické seznámení se současnou a budoucí medicínou katastrof, které improvizace v první pomoci nutno zvládat a jak chránit vlastní bezpečnost, kde jsou hlavní požadavky pro biomedicínskou techniku při těchto událostech a krizích a jaké vybavení je pro které události třeba.