Předmět poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné k realizaci výzkumných šetření se zaměření na kontinuální zvyšování kvality zdravotní péče.