Studenti se naučí definovat a popsat vysokohorskou problematiku v neodkladné péči. Studenti si osvojí postavení horské záchranné služby jako složky IZS. Studenti se seznámí se základními způsoby transportu pacienta z horského terénu.