Předmět seznamuje studenty s principy magnetické rezonance, s postupy při zobrazování magnetickou rezonancí a dále s vyšetřovací strategií jednotlivých orgánů a částí těla. Probrány jsou kontrastní látky používané při vyšetřeních magnetickou rezonancí.