Předmět seznamuje studenty se základními zobrazovacími projekcemi využívané v radiodiagnostice. Studenti získají vědomosti a dovednosti v základních rentgenografických vyšetřeních jednotlivých oblastí těla. Dále se zabývá přípravou a postupy skiagrafických vyšetření.